api talous - mistä on kyse?

API-talouden ekosysteemissä uusia palveluita syntyy jatkuvasti eri yritysten luomina ja rajapintojen yhdistelminä. Mikäli jonkun APIn käyttö tulee kalliiksi tai muuten sopimattomaksi, on erittäin alhainen kynnys siirtyä toisen APIn käyttöön.

APIen tunnistamiseksi ja etsimisen helpottamiseksi syntyneet API-luettelot ovat välineitä tuoda APIt yhteen eräänlaisiksi markkinapaikoiksi, moderneiksi virtuaalibasaareiksi.

 

API-talous on uusi termi

API-talous 101 -kirjassa päädyimme määrittelemään API-talouden seuraavasti:

"API-talous tarkoittaa, että yritys hyödyntää toisilla organisaatioilla olevia resursseja (esim. data tai toiminto) tehokkaasti ja nopeasti tuottaakseen lisäarvoa omille asiakkailleen. Hyödyntämisessä rakennuspalikoita ovat omat ja toisten tarjoamat avoimet* rajapinnat (maksulliset tai ilmaiset) sekä kehittäjäyhteisöt, joita hyödyntämällä yritys pystyy vastaamaan nopeammin muuttuviin ja ennakoimattomiin asiakastarpeisiin. API-taloudelle luonteenomaista on kilpailu sovelluskehittäjien suosiosta, ja ensisijaisina asiakkaina pidetään sovelluskehittäjiä. Toisin sanoen tarjotaan palveluita yrityksiltä kehittäjille (Business-to-Developers, B2D)."

* Painetussa kirjassa on "avoimet" sanan tilalla "julkiset", joka on tahaton virhe.

Jos haluat saada sovelluskehittäjät API:si hyödyntäjiksi:

  1. sytytä heidän intohimonsa ja luovuutensa,

  2. tue ja siloita heidän polkuaan sekä

  3. mahdollista liiketoiminta

Avoimella rajapinnalla (engl. Open API) tarkoitetaan julkisia (engl. public) ja kumppani (engl. partner)-rajapintoja erotuksena organisaation sisäisistä (private tai internal API). Avoimet rajapinnat voivat olla maksullisia tai maksuttomia ja sisältää käyttäjätunnistuksen. Rajapinnan tarjoama data voi olla avointa dataa (open data) lisensoituna creative commons-tyypppisillä lisensseillä. Puhtaasti avointa dataa tarjoava API on Open Data Interface.

API-talouden ekosysteemissä keskiössä ovat rajapinnat alustan sijaan. Tämä mahdollistaa uudenlaisen arvonmuodostuksen ulkopuolisten partnerien, kilpailijoiden sekä erilaisten verkkoyhteisöjen ja asiakkaiden kanssa. API-talouden ekosysteemissä on monia alustoja, joiden rajapintoja hyödynnetään ristiin rastiin osana palvelun kehitystä. API-talous ilmenee alustojen ulkoreunoilla ja välillä, kuten alla oleva kuvio havainnollistaa.

 

Toisaalta globaalin API-ekosysteemin voi nähdä muodostuvan useasta moniosaisesta alustasta, koska sille on ominaista alustan omistajan vähäisempi kontrolli, usean toimijan keskinäinen kilpailu yhteisistä kuluttajamarkkinoista, hintojen vapaa muodostus ja vuorovaikutus toisten toimijoiden kanssa. Tämä kilpailun areena kehittyy kiivasta vauhtia, ja varsinkin suomalaisten toimijoiden on syytä huomioida pelikentän olevan todellakin globaali.

Sopivien APIen tunnistamiseksi ja etsimisen helpottamiseksi syntyneet API-luettelot ovat siten välineitä tuoda APIt yhteen eräänlaisiksi markkinapaikoiksi, moderneiksi virtuaalibasaareiksi. API-luetteloita voi periaatteessa ajatella esiasteena sellaisista alustoista, joiden päätavoite on toimia API-markkinapaikkoina tarjoten muutakin hyötyä APIen omistajille kuin vain näkyvyyttä.

©2018 by apitalisti
 

Yhteystiedot

Brändit

Apitalist is registered trademark of APInf Ltd

APIOps is registered trademark of Osaango Ltd and APInf Ltd

Tilaa kirja

API -talous 101 -kirja Alma Talent kaupassa!

Podcast

"Opi tuntemaan API -asiakkaasi" podcast -sarja

Lue lisää!